China ABC

Vang Ćišan

Vang Ćišan,rođen u julu 1948. godine u Tiandženu u provinciji Šansi. Narodnost: Han. Član Komunističke partije Kine od februara 1983. godine, zaposlen od januara 1969 godine.

Diplomirao na fakultetu istorije univerziteta Sibei, stekao zvanje diplomiranog ekonomiste.

Sada je član Stalnog komiteta Politbiroa CK KP Kine, sekretar Komisije za disciplinu i nadzor CK KP Kine, vicepremijer Kine i član partijske grupe državnog saveta.

1969.-1971. školski omladinac u narodnoj komuni Fengdžuang sreza Jan An u provinciji Šansi

1971.-1973. radio u muzeju provincije Šansi

1973.-1976. studirao istorijske nauke na fakultetu za istoriju na univerzitetu Sibai

1976.-1979. radio u muzeju provincije Šansi

1979.-1982. pripravnik istraživač u institutu moderne istorije pri Kineskoj akademiji društvenih nauka

1982.-1986. šef odeljenja državnog saveta za razvoj kineskog sela i kancelarije za seosku politiku sekretarijata Centralnog komiteta partije, naučni savetnik, zamenik šefa kancelarije za kontakte pri državnom savetu

1986.-1988. Naučni savetnik Instituta za seosku politiku pri sekretarijatu Centralnog komiteta partije, šef kancelarije za kontakte pri institutu za razvoj kineskog sela državnog saveta i direktor istraživačnog centra državnog saveta za razvoj kineskog sela

1988.-1989. generalni menadžer kineske seoske investione kompanije, sekretar partijskog komiteta kompanije

1989.-1993. zamenik guvernera kineske narodne konstrukcione banke, član partijske grupe banke

1993.-1994. zamenik guvenera Kineske narodne banke, član partijske grupe banke

1994.-1996. guvener kineske narodne konstrukcione banke , generalni sekretar partijske grupe banke

1996.-1997. guvener kineske konstrukcione banke, sekretar partijske grupe banke

1997.-1998. član stalne komisije provincijskog partijskog komiteta Guangdonga

1998.-2000. član stalne komisije provincijskog partijskog komiteta Guangdonga, zamenik guvernera provincije Guangdonga

2000.-2002. šef kancelarije državnog saveta za reforme privrednog sistema, sekretar partijske grupe kancelarije

2002.-2003. sekretar partijskog komiteta provincije Hainana, predsednik Stalnog komiteta Narodnog kongresa provincije Hainana

2003.-2004. zamenik sekretara partijskog komiteta grada Pekinga, vršilac dužnosti gradonačelnika Pekinga, izvršni predsednik pekingškog olimpijskog organizacionog komiteta, zamenik sekretara partijske grupe Pekinga

2004.-2007. zamenik sekretara partijskog komiteta Pekinga, gradonačelnik Pekinga, izvršni predsednik pekingškog olimpijskog organizacionog komiteta, zamenik sekretara partijske grupe Pekinga

2007.-2008. član Politbiroa CK KP Kine

2008.-2011. član Politbiroa CK KP Kine, vicepremijer Kine , član partijske grupe Državnog saveta, predsednik organizacionog komiteta Ekspo 2010. u Šangaju

2011.-2012. član Politbiroa CK KP Kine, vicepremijer Kine, član partijske grupe Državnog saveta

2012.- član Stalnog komiteta Politbiroa CK KP Kine, sekretar Centralne disciplinske komisije, vicepremijer Kine i član partijske grupe Državnog saveta

Kanditat za člana Centralnog komiteta KP Kine 15.saziva, član CK KP Kine 16. ,17. i 18.saziva , član Politbiroa CK KP Kine 17. i 18. saziva, član Stalnog komiteta CK KP Kine 18.saziva, član stalnog komiteta i sekretar Centralne disciplinske komisije KP Kine 18. saziva.