China ABC

Liu Junšan

Liu Junšan, rođen je u julu 1947.godine, u gradu Sindžou u provinciji Šansi, po narodnosti je Han. Zaposlen je od septembra 1966.godine , aprila 1971.godine postao je član Komunističke partije Kine. Diplomirao je na Centralnom partijskom fakultetu.

Sada je član Stalnog komiteta Politbiroa CK KP Kine, sekretar Sekretarijata CK partije, načelnik Odeljenja za informacije i komunikaciju sa javnošću CK KP Kine.

1964.-1968.godine studirao pedagošku školu u Đininu,u Autonomnoj pokrajini Unutrašnjoj Mongoliji

1968-1969.godini zaposlen u školi Baš u levom okrugu Tumode, u Autonomnoj pokrajini Unutrašnjoj Pokrajini, zatim se bavio fizičkim radom u narodnoj komuni Subgaj u levom okrugu Tumode.

1969-1975.godine službenik Odeljenja za informacije i komunikaciju sa javnošću u desnom okrugu Tumode, u Autonomnoj pokrajini Unutrašnjoj Mongoliji

1975-1982.godine novinar grupe za izveštavanje o poljoprivredi i stočarstvu u dopisništvu Unutrašnje Mongolije agencije Sinhua, zamenik šefa ove grupe , kao i član partijske grupe u dopisništvu ( U ovom periodu 1981.03-1981.08 studirao na Centralnom partijskom fakultetu)

1982-1984.godine zamenik sekretara Saveza komunističke omladine u Autonomnoj pokrajini Unutrašnjoj Mongoliji, kao i zamenik sekretara partijske grupe

1984-1986.godine zamenik načelnika odeljenja partijskog komiteta Autonomne pokrajine Unutrašnje Mongolije za informacije i komunikaciju sa javnošću.

1986-1987.godine član stalne komisije pokrajinskog partijskog komiteta Autonomne pokrajine Unutrašnje Mongolije, i načelnik odeljenja pokrajine za informacije i komunikaciju sa javnošću.

1987-1991.godine član stalne komisije pokrajinskog partijskog komiteta Autonomne pokrajine Unutrašnje Mongolije, generalni sekretar partijskog komiteta pokrajine, kao i sekretar Sindikata relevantnih organa Pokrajine

1991-1992.godine član stalne komisije pokrajinskog partijskog komiteta Autonomne pokrajine Unutrašnje Mongolije, istovremeno i sekretar partijskog komiteta grada Čifeng

1992-1993.godine zamenik sekretara partijskog komiteta Autonomne pokrajine Unutrašnje Mongolije, ujedno i sekretar partijskog komiteta grada Čifeng ( U periodu 1998-1992.godine vanredni student Centralnog partijskog fakulteta za partijske i administrativne poslove)

1993-1997.godine zamenik načelnika Odeljenja za informacije i komunikaciju sa javnošću CK KP Kine

1997-2002.godine zamenik načelnika Odeljenja za informacije i komunikaciju sa javnošću CK KP Kine ( oktobra 1997.godine ima tretman ministra), ujedno šef kancelarije CK partije za duhovnu civilizaciju.

2002-2012.godine član Politbiroa CK KP Kine, sekretar Sekretarijata CK partije i načelnik Odeljenja za informacije i komunikaciju sa javnošću CK KP Kine

2012- član stalnog komiteta Politbiroa CK KP Kine, sekretar Sekretarijata CK partije i načelnik odeljenja za informacije i komunikaciju sa javnošću CK KP Kine

Bio je kandidat za člana CK partije 12. i 14.saziva, član CK partije 15, 16, i 17 saziva, a sada i član CK partije 18. saziva.

Bio je član Politbiroa i sekretar Sekretarijata CK partije 16. i 17. saziva, sada je član Politbiroa i član stalnog komiteta Politbiroa ujedno i sekretar Sekretarijata CK KP Kine 18. saziva.