China ABC

Li Kećiang

Li Kećiang , rodjen u julu 1955. godine u Dingjuanu, provincija Anhui, narodnost: Han. Član Komunističke partije Kine od maja 1976 . godine, zaposlen od marta 1974 . godine. Diplomirao na pravnom i ekonomskom fakultetu na Pekinškom univerzitetu i stekao titulu doktora ekonomskih nauka.

Li je trenutno član Stalnog komiteta Centralnog komiteta politbiroa KPK, premijer Državnog saveta i sekretar Vodeće partijske grupe.

Član je Centralnog komiteta KPK od 15. do 19. saziva

Član je Politbiroa i njegovog Stalnog komiteta od 17. do 19. saziva

Član je Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa 8. saziva

1974- 1976. –školski omladinac upućen u proizvodnu brigadu Dongling narodne komune Damiao u srezu Feng Jang, provincija Anhui, u vreme takozvane Kulturne revolucije;

1976- 1978.—sekretar partisjke ćelije proizvodne brigade Dongling narodne komune Damiao u srezu Feng Jang, provincija Anhui;

1978-1982.—student Pravnog fakulteta na Pekinškom univerzitetu, odgovorno lice u Savezu studenata Pekinškog univerziteta;

1982- 1983.—sekretar Saveza komunističke omladine na Pekinškom univerzitetu i stalni član Centralnog komiteta Saveza komunističke omladine Kine,

1983-1985.— načelnik školskog odeljenja CK Saveza komunističke omladine Kine i generalni sekretar Svekineske federacije studenata , alternativni sekretar Sekretarijata Stalnog komiteta Saveza komunističke omladine Kine

1985-1993.—sekretar Sekretarijata CK Saveza komunističke omladine Kine i potpredsednik Svekineske federacije omladine. (Od septembra 1991. godine do novembra 1991. godine boravio na studijskom usavršavanju kadrova na nivou provincije I ministarstva pri Centralnom partijskom fakultetu )

1993-1998.—prvi sekretar Sekretarijata CK Saveza komunističke omladine Kine, dekan Fakulteta političkih nauka kineske omladine.( Od 1988-1994. godine magistrirao je na Ekonomskom fakultetu na Pekinškom univerzitetu, gde je stekao zvanja magistra i doktora ekonomskih nauka.)

1998-1999.—zamenik sekretara partijskog komiteta provincije Henan i vršilac dužnosti guvernera te provincije; glavni komandant Glavnog štaba za borbu protiv poplava u području Žute reke,

1999-2002.-- zamenik sekretara partijskog komiteta provincije Henan i guverner te provincije; glavni komandant Glavnog štaba za borbu protiv poplava u području Žute reke,

2002-2003.-- sekretar partijskog komiteta provincije Henan i guverner te provincije; glavni komandant Glavnog štaba za borbu protiv poplava u području Žute reke,

2003-2004.-- sekretar partijskog komiteta provincije Henan i predsednik Stalnog komiteta Narodnog kongresa provincije Henan;

2004-2005.-- sekretar partijskog komiteta provincije Liaoning;

2005-2007.-- sekretar partijskog komiteta provincije Liaoning i predsednik Stalnog komiteta Narodnog kongresa provincije Liaoning;

2007-2008.—član Stalnog komiteta Politbiroa CK KPK,

2008-2013 - Član Stalnog komiteta Centralnog komiteta politbiroa KPK, zamenik premijera Državnog saveta, zamenik sekretara Vodeće partijske grupe Državnog saveta.

2013 - Član Stalnog komiteta Centralnog komiteta politbiroa KPK, premijer Državnog saveta i sekretar Vodeće partijske grupe.