China ABC

Sji Đinping

Sji Đinping, je rođen u junu 1953.godine u Fupingu, u provinciji Šensi. Narodnost: Han. Zaposlen je od januara 1969.godine. Član komunističke partije Kine od januara 1974.godine. Diplomirao na Ćinghua univerzitetu na katedri za Marksističku teoriju i ideološko obrazovanje, magistrirao je, a potom i stekao zvanje doktora pravnih nauka.

Si je trenutno Generalni sekretar Centralnog komiteta KPK, predsedavajući Centralnoj vojnoj komisiji KPK, predsednik NR Kine i predsedavajući Centralnoj vojnoj komisiji NR Kine.  

1969---1975. školski omladinac u proizvodnoj brigadi Liangđahe u narodnoj komuni Venanji, srez Jančuan, provincija Šensi, sekretar partijske ćelije

1975—1979 na Ćinghua univerzitetu na katedri za hemiju

1979—1982 sekretar kancelarije Državnog saveta i kancelarije Vojnog komiteta CK

1982—1983 zamenik sekretara partijskog komiteta sreza Džengding-a, u provinciji Hebej

1983—1985 sekretar partijskog komiteta sreza Džengding-a, prvi politički komesar oružanih snaga i prvi sekretar partijskog komiteta sreza Džengding

1985—1988 član stalnog komiteta grada Sjiamena i zamenik gradonačelnika Sjiamena, u provinciji Fuđian

1988—1990 sekretar partijskog komiteta područja Ningde i prvi sekretar partijskog komiteta vojnog okruga Ningde, u provinciji Fuđianu

1990—1993 sekretar komiteta KP grada Fudžou, predsednik Stalnog komiteta lokalnog narodnog kongresa i prvi sekretar partijskog komiteta vojnog okruga Fudžou, u provinciji Fuđian

1993—1995 član Stalnog komiteta KP provincije Fuđian, sekretar Gradskog komiteta KP Fudžou-a, predsednik Stalnog komiteta lokalnog narodnog kongresa i prvi sekretar Partijskog komiteta vojnog okruga Fudžou, u provinciji Fuđianu

1995—1996 zamenik sekretara komiteta KP provincije Fuđian-a

1996—1999 zamenik sekretara komiteta KP provincije Fuđian i prvi politički komesar rezervne divizije protivavionske artiljerije provincije Fuđian

1999—2000 zamenik sekretara Komiteta KP provincije Fuđian-a i vršilac dužnosti guvernera provincije Fuđiana

2000 -2002 zamenik sekretara Komiteta KP provincije Fuđian, guverner provincije Fuđian. (Od 1998- 2002. godine magistrira na Ćinghua univerzitetu, na Katedri za marksističku teoriju i ideološko obrazovanje, gde je, uz rad, stekao zvanje doktora pravnih nauka )

2002—2002. Zamenik sekretara komiteta KP provincije Džeđiang, vršilac dužnosti guvernera provincije Džeđiang

2002-2003. sekretar Komiteta KP provincije Džeđiang, vršilac dužnosti guvernera provincije Džeđiang, prvi sekretar komiteta KP vojne oblasti provincje Džeđiang

2003-2007. sekretar Komiteta KP provincije Džeđiang, predsednik stalnog komiteta Narodnog kongresa provincije Džeđiang; prvi sekretar komiteta KP vojne oblasti provincje Džeđiang

2007-2007. sekretar gradskog komiteta KPK u Šangaju, prvi sekretar partijskog komiteta garnizona u Šangaju

2007.—2008. član Stalnog komiteta Politbiroa i sekretar Sekretarijata CK KPK, rector Centralnog partijskog fakulteta.

2008—2010 član stalnog komiteta Politbiroa i sekretar sekretarijata CK KPK, i rektor Centralnog partijskog fakulteta

2010—2012 član stalnog komiteta Politbiroa i sekretar sekretarijata CK KPK, potpredsednik NR Kine, potpredsednik vojne komisije CK KP, potpredsednik Centralnog vojnog komiteta NR Kine, član Stalnog komiteta KP i rektor Centralnog partijskog fakulteta

2013 - Generalni sekretar Centralnog komiteta KPK, predsedavajući Centralnoj vojnoj komisiji KPK, predsednik NR Kine, predsedavajući Centralnoj vojnoj komisiji NR Kine.

Izabrani predsednik NR Kine i predsedavajući Centralnoj vojnoj komisiji NR Kine na Svekineskom narodnom kongresu 12. saziva.

Imenovan na mesto predsedavajućeg Centralnoj vojnoj komisiji KPK na Prvoj plenarnoj sesiji centralnog komiteta KPK 19.saziva.