China ABC

Demokratske partije u Kini

U Kini pored KP Kine, postoji još 8 politikčkih partija: Revolucionarni komitet nacionalne partije Guomindanga, Kineski demokratski savez, Demokratsko udruženje za formiranje države, Udruženje za doprinošenje demokratiji u Kini, Demokratska partija seljaka i radnika, Partija Džigong, Udruženje trećeg septembra, Tajvanski demokratski i autonomni savez. Sve ove partije su formirane i razvijale su se u toku antijapanskog i gradjanskog rata. Ove demokratske partije podržavaju rukovodstvo KP Kine. To je njihovi istorijski izbor u dugoročnoj saradnji sa KP Kine i zajedničkoj borbi. U okviru Ustava demokratske partije uživaju u političkoj slobodi, nezavisnosti organizacija, ravnopravnosti zakonskog položaja. Osnovni kurs KP Kine za saradnju sa svim demokratskim partijama je dugogodšnja koegyistencija, medjusobna kontrola i deliti dobro i zlo.

Revolucionarni komitet nacionalne partije Guomindanga

Revolucionarni komitet nacionalne partije Guomindanga je formiran prvog januara 1948. godine koju su osnivali demokratske ličnosti iz nacionalne partije Guomindanga i druge patriotske ličnosti. Partija poseduje karakter političkog saveza koji se zalaže za izgradnju socijalizma sa kineskom bojom i ujedinjenje domovine. Ona ima 65 hiljada članova sada je predsednik CK gospdoja He Luli.

Kineski demokratski savez

Kineski demokratski savez je formiran u martu 1941.godine. Tada bio nazvan kineski savez političkih kolektiva. 1944. godine

Reorganizovan i nosio sadašnje ime : Kineski demokratski savez. To je politički savez sastavljen od intelektualaca koji se bave obrazovanjem i patriota . Ima 156 hiljada članova i sadašnji predsednik CK Ding Šisun.

Demokratsko udruženje za formiranje države

Demokratsko udruženje za formiranje države je formirano u decembru 1945. godine sastavljeno uglavnom od patrotskih nacionalnih trgovaca i preduzetnika i intelektualaca koji imaju veze sa njima. Ima 85 hiljada članova i sadašnji predsednik CK Čeng Sivei.

Udruženje za doprinošenje demokratiji u Kini

Udruženje za doprinošenje demokratiji u Kini je formirano decembru 1945. godine sastavljeno uglavnom od intelektualaca iz krugova prosvete, kulture, izdavačkih kuća, nauke i tehnike. Ima 81 hiljadu čalnova i sadašnji predsednik CK Sju JiaLU.

Demokratska partija seljaka i radnika

Demokratska partija seljaka i radnika je formiraba u avgustu 1930. godine. To je politički savez sastavljen od intelektualaca iz krugova medicine, zdravstvene zaštite, bauke i tehnike, kulture i prosvete. Ima 80 hiljada članova i sadašnji predsednik CK Điang Dženghua.

Partija Džigong

Kineska partija Džigong jeformirana u oktobru 1925. godine sastavljena od prekomorskih Kineza koji se povratili u domovinu i njihovih članova porodica. Ima 80 hiljada članova i sadašnji predsednik CK Luo Haocaj.

Udruženje trećeg septembra

Udruženje trećeg septembra je formirano u maju 1946 godine sastavlojeno od intelektualaca iz krugova nauke i tehnike, kulture i prosvet, kao i medicine i zdravstvene zaštite. Ima 80 hiljada članova i sadašnji predsednik CK Han Ćide.

Tajvanski demokratski i autonomni savez

Tajvanski demokratski i autonomni savez je formiran u novembru 1947. godine. To je politički savez sastavljen od pripadnika provincije Tajvana koji žive na kontinentalnom delu Kine. Ima 1800 članova i sadašnji predsednik CK Lin VenJi.