China ABC

Narodno tužilaštvo

Narodno tužilaštvo je državni zakonski organ za kontrolu. Narodno tužilaštvo ispunjava svoj zadatak putem ispunjavanja svog tužalačkih prava.