China ABC

Narodni sud

Narodni sud je državni sudski organ. Država uspostavlja vrhovni narodni sud, u svakoj provinciji, autonomnoj pokrajini i gradu pod centralnom upravom je formiran visoki narodni sud. Vrhovni narodni sud je najviši sudski organ države. Vrhovni narodni sud je odgovoren prema svekineskom narodnom kongresu i njegovom stalnom komitetu i njima podnese izveštaj i svom radu.Svekineski narodni kngres donosi odluku o imenovanju predsednika i potpredsednika vrhovnog narodnog suda i čalnova sudskog komiteta pri vrhovnom narodnom sudu.

Sadašnji predsednik vrhovnog narodnog suda je Džou Ćiang.