China ABC

Svekineski narodni politički konsultativni savet

Svekineski narodni politički konsultativni savet je organizacija patriotskog jedinstvenog fronta kineskog naroda i važan organ za višepartijsku saradnju i političku konsultaciju pod rukovodstvu KP Kine, važna forma za razvijanje socijalističke demokratije u kineskom političkom životu. Jedinstvo i demokratija su dve glavne teme Svekineskog narodnog političkog konsultativnog saveta.

Svekineski komitet narodnog političkog konsultativnog saveta sastavljen je od predstavnika KP Kine, svih demokratskih partija, vanpartijalaca, narodnih kolektiva, nacionalnih manjina i svih krugovga Kine, sunarodnika specijalnih administrativnih regiona Hong Konga, makaoa i Tajvana kao i prekomorskih Kineza. Mandat traje pet godina.

Glavna funkcija svekineskog komiteta narodnog političkog konsultativnog saveta i logalnih komiteta je politička konsulatacija, demokratki nadzor i učešće u upravljanju državnim polsovima.