China ABC

Pregled populacije u Kini

Kina je mnogoljudna zemlja u svetu. Do kraja 2002.godine, ukupni broj stanovnika u Kini je milijarda 284 miliona i 530 hiljada ( ne uključujući spacijalna administrativna regiona Honkong i Makao i provinciju Tajvan), što zauzima jednu petinu ukupnog broja stanovništva celog sveta. Ujedno Kina je jedna od gustonaseljenih zemalja u svetu( gustonaseljenost je 135 ljudi na svaki kvadratni kilometar). Podela populacije u Kini nije ravnotežna. U istočnom delu zemlje živi više stanovnika, a u zapadnom malo. Primorje u istočnom delu zemlje je gustonaseljeno, više od 400 ljudi na svaki kvadratni kilometar. U centralnom delu zemlje je 200 , a u području visoravni u zapadnom delu zemlje je manje od 10 ljudi na kvadratni kilometar. Sada, prosečni vek života stanovnika u Kini je 71.4 godina ( medju njima muškarci 69.63 godina, a žena 73.33 godina),što je za 5 godina iznad prosečnog svetskog nivoa i 7 godina više nego u zemljama u razvoju, ali 5 godina ispod nivoa u razvijenim zemljama.

Godine 2002. priraštaj stanovništva u Kini dalje je pao. Krajem iste godine, ukupni broj stanovnika na kontinentalnom delu zemlje je milijarda 284 miliona i 530 hiljada. Medju njima 502 miliona i 120 hiljada gradskih gradjana što zauzima 39.1 odsto ukupnog broja stanovništva u Kini, 782 miliona i 410 hiljada seoskih gradjana,što zauzima 60.9 odsto ukupnog broja stanovništva cele zemlje.Ima 661 milion i 150 hiljada muškaraca i 623 miliona i 380 hiljada žena. Udeo stanovnika od nula godine do 14 godina je 22.4 odsto, gradjani starosti od 15 do 64 godina uzimaju 70.3 odsto, a stari ljudi iznad 65 godina zauzimaju 7,3 odsto. Kina ima 93 miliona i 770 hiljada starih ljudi. Godine 2002. u Kini je rodjeno 16 miliona i 470 hiljada ljudi, natalitet je 12.86 na promila, a poginulo 8 miliona i 210 hiljada ljudi, mortalitet je 6,41 na promila. U istoj godini je povećano 8 miliona i 260 hiljada stanovnika, prirodni priraštaj je 6.45 na promila.