China ABC

Planine

Od različitih velikičanskih planina je formirano mnogo planinskih sistema. Čuvene planine u Kini su Himalaji, Kunlun, Tianšan, Tanggula, Ćinlian, veliki King, Tajhang, Ćilian i Hengduan.

Himalaji ima oblik luka koje se nalaze na granicama Kine, Indije i Nepala i pružaju se od zapada prema istoku na dužini većoj od 2400 kilometara. Himalaji imaju 11 vrhova sa prosečnom nadmorskom visinom 6 hiljada metara,te sz najviše planine u svetu. Hajviši vrh Himalaja Čomolungma je naviši planinski vrh u svetu čija je nadmorska visina 8848.13 metara.

Planinski venac Kunlun se širi zapadno od visoravni Pamir,istočno do severozapadnog dela provincije Sečuan, dug više od 2500 kilometara čija je prosečna nadmorska visina 5 do 7 hiljada metara. Njegov najviši vrh je Gongger na 7719 metara nadmorske visine.

Planinski venac Tianšan se nalazi u centru Sinkjang-ujgurske autonomne pokrajine u severozapadnom delu Kine. Prosečna nadmorska visina planine Tianšan je 3 do 5 hiljada metara čiji je vrh Muerfeng na 7455.3 metra nadmoske visine.

Planina Tanggula se nalazi u centru visoravni Ćinhaj-Tibet. Njena prosečna nadmoska visina je 6 hiljada metara. Najviši vrh njoj je Geladangdong na 6621 metar nadmoske visine. Tanggula je izvorište Jangcea -najveće reke u Kini

Planinski venac Ćinlin se nalazi zapadno od istočnog dela provincije Gangsu, istočno do zapadnog dela provincije Honan. Prosečna nadmorska visina je 2 do 3 hiljade metara. Glavni vrh- planina Tajbej je na 3767 metara nadmorske visine. Ona je jedna važna geografska granica izmedju Juga i Severa Kine.

Planinski venac velikog Kinga se nalazi severno od Mohea u provinciji Hajlongđiang u severoistočnom delu Kine,južno do gornjeg toka Laohajhe, dug oko hiljadu kilometara. Prosečna nadmorska visina je 1500 metara. Glavni vrh Huang Ganglian je na 2029 nadmorske visine.

Planina Tajhan se nalazi na istočnom obodu visoravni Les, dug 400 kilometara čija je prosečna nadmorska visina 1500 do 2000 metara. Glavni vrh- planina Sjaovutaj je na 2882 metra nadmorske visine.

Planina Ćilian se nalazi u severoistočnom obodu visoravni Ćinhaj-Tibet čija je prosečna nadmorska visina više od 4 hiljade metara, a glavni vrh je na 5547 metara nadmorske visine.

Planinski venac Hengduan se nalazi u jugozapadnom delu visoravni Ćinhaj- Tibet, odnosno u tromedji Tibeta i provincija Sečuana i Junana. Prosečna nadmorska visina je 2 do 6 hiljada metara. Najviši vrh Gongga je na 7556 metara nadmorske visine.

Planinski venac Tajvan se nalazi na istočnoj strani Ostrva Tajvana. Prosečna nadmorska visina je 3 do 5 hiljada metara. Glavni vrh Jujšan je na 3952 metra nadmorske visine.

Sem pomenutih planina u Kini postoje planine Huanšan, Tajšan, Huašan, Sungšan, Hengšan Henšan, Emejšan, Lušan,Vudangšan, Jentangšan i drugi.