China ABC

Zastava、Grb、Državna Himna i Glavni grad

[Zastava]:

Zastava Narodne Republike Kine je crvena zastava sa 5 petokrakih zvezda. Proporcija širine i dužine zastave je 3 prema dva. Boja zastave je crvena u simbolu revolucije. Boja petokraka je žuta, a jedan krak svih 4 zvezdica na crvenoj zastavi je u pravcu centra velike petokrake u simbolu velikog jedinstva revolucionarnog naroda pod rukovodstvom Komunističke partije Kine.

 

[Grb]:

Državni grb NR Kine je sastavljen od državne zastave,kapije Tiananmen, zupčanika i pšeničnog klasa u simbolu novodemokratske revolucionarne borbe kineskog naroda od pokreta « 4. maj» i osnivanja nove Kine pod rukovodstvom radničke klase u kojoj je uvedena narodna demokratska diktatura čiji je osnov savez radnika i seljaka.

[Državna Himna]:

Državna himna NR Kine je « Marš doobrovoljaca» formiran 1935.godine. Tekst pesme je pisao dramaturg Tian Hang, a kompozitor je Ne Er- osnivač pokreta nove muzike u Kini. Ova pesma je bila tematska pesma filma « Dobra mladež». U filmu se opisuje kako su nakon događaja « 18.septembar», japanski agresori okupirali tri severne kineske provincije. Brojni kineski intelektualci su u ključnom momentu kada se kineska nacija našla u opasnosti, hrabro išli na front borbe protiv japanskih okupatora. Prikazivanjem filma ova pesma je popularisana u svim krajevima zemlje i nazvana rogom za oslobodjenje kineske nacije.

Na prvom plenarnom zasedanju konferencije kineskog narodnog političkog konsultativnog saveta 27.septembra 1949.godine usvojena je rezol ucija u kojoj je potvrdjeno da se, do zvaničnog potvrdjenja državne himne NR Kine, « Marš doborvoljaca» se koristi kao državna himna Kine. 14.marta 2004. godine na drugom zasedanju Svekinskog narodnog Kongresa 10. saziva je usvojen amandman Ustava u kome je potvrdjeno da je državna himna NR Kine « Marš dobrovoljaca».

《Državna himna NR Kine》

Ustanite, vi koji odbijate da budete robovi!

Usmerimo naše telo i krv ka novom Velikom Zidu!

Kineska nacija se suočava sa svojim najvećim iskušenjem,Iz svakog tlačenja će se izdići naš konačni krik

Ustajte ! Ustajte! Ustajte!

Nas je mnogo, ali nam srca kucaju kao jedno! Hrabro izazivajući neprijateljske pucnje, marširajmo napred !Marširajmo napred! Marširajmo napred! Napred !

[Glavni grad]:

Glavni grad NR Kine je Peking.

Glavni grad NR Kine. Skraćenica Pekinga je Đing. On se nalazi u severozapadnom kraju kineske severne ravnice. Na početku Peking je bio nazvan Đi, zatim je bio prestonica države Jan u periodu ratnih država proleća i jesenji, zatim je nazvan Janđing. Za vreme dinastija Đin, Juan, Mi i Ćin, kao i početkom države kineske nacije bio je prestonica i dobio je naziv centralna prestonica, velika prestonica, Bejping i Bejđing. Od 1928.godine je postao grad. Sada njemu potčinjuje 16 opština i 2 sreza. Peking je grad pod direktnom upravom centralne vlade. Površina Pekinga je 16 hiljada i 800 kvadratnih kilometara. Do kraja 2002.godine registrovani broj pekinških stanovnika je 11 miliona i363 hiljada. Peking je politički centar zemlje, ujedno i kulturni, naučni i centar obrazovanja i saobraćajni čvor. Peking je turistička destinacija kao u zemlji , tako i u inostranstvu. Glavni spomenici i znamenitosti su veliki kineski zid, zabranjeni grad, nebeski hram, 13 imperatorskih grobnice dinastije Ming i Ćing, letnji dvorac i mirisavo brdo.