Najlepša knjižara u staroj ulici

2021-03-08 13:48:17
Share:

Peking je stari glavni grad koji ima istoriju od preko 3.000 godina. U Pekingu postoji važna linija – centralna osa. Zgrade i putevi na zapadnom i istočnom delu ove ose su simetrični. Istorija i realnost se menjaju naizmenično duž centralne ose. Da li želite da se upoznajete sa starim i modernim šarmom duž ove centralne ose? Hajdemo zajedno da osetimo svež pekinški život duž centralne ose!

Kapija Džengjang se nalazi u južnom kraju centralne ose u unutrašnjem gradu Pekinga. Pored Kapije Džengjang je komercijalni kompleks „Zabavni Peking“ (Peking Fun).Komercijalni kompleks „Zabavni Peking“ (Peking Fun) povezuje sa ulicom Ćijenmen.

Pored Kapije Džengjang je moderna knjižara „Page One“.Dizajn knjižare „Page One“ je specijalan.Pogled sa drugog sprata je savršen.Sa ovog prozora mogu da vidim kapiju Džengjang i ulicu.Moderni život je dobro uklopljen sa istorijom i kulturom.

Video Pripremile: Đi Sju i Niju Đunsija