„Iskorenjivanje siromaštva“-Druga epizoda: Precizna strategija

2021-03-01 18:18:43
Share:

Realna situacija u Kini su 832 siromašna okruga, 128 hiljada siromašnih sela i oko 100 miliona siromašnih ljudi. Borba protiv apsolutnog siromaštva je neophodna za svestranu izgradnju umereno prosperitetnog društva.