Za 10 godina nije ispunjen nijedan cilj zaštite biodiverziteta

2020-09-16 10:39:07  | CRI
Share:

Vlade nisu ispunile međunarodno dogovorene ciljeve da zaštite globalnu biodiverzitet, otkrio je izveštaj UN objavljen u utorak.

Još 2010. godine, u Ciljevima biodiverziteta iz Aičija, 194 država i teritorije sveta su se dogovorile oko 20 ključnih područja za zaštitu prirode, uključujući divlje životinje, prirodne resurse, biljke i njihova staništa do 2020. godine.

Nažalost, zemlje sveta nisu uspele da postignu nijedan jedini cilj iz dokumenta. Potpuno je promašio rok za 2020. godinu za 14 ciljeva, a šest od njih je samo delimično ispunjeno, izveštavaju UN.

Delimično ispunjeni ciljevi uključuju upravljanje invazivnim vrstama, očuvanje najmanje 17 procenata kopnenih i unutrašnjih vodenih područja i 10 procenata obalnih i morskih područja.

Pošten i pravedan pristup genetičkim resursima, ažuriranje nacionalnih planova biodiverziteta, promocija tradicionalnih, autohtonih i naučnih saznanja i mobilizacija finansijskih resursa za zaštitu prirode takođe su bile tačke određenog napretka, navodi se u izveštaju.

priredio: Radosav Berbatović