Ekonomski oporavak u Kini će koristiti svetu

2021-01-13 19:43:44  | CRI
Share:

Na simpozijumu koji je 13. decembra održao Centar za Kinu i globalizaciju, mnogi zvaničnici Svetske banke izjavili su da će kineska ekonomija postići snažan oporavak 2021. godine i pozitivno doprineti globalnom ekonomskom rastu.

Najnoviji izveštaj „Globalni ekonomski izgledi“ koji je Svetska banka nedavno objavila pokazuje da će zbog pada ekonomije u naprednim zemljama i snažnijeg oporavka kineske ekonomije od očekivanog, globalni ekonomski kolaps u 2020. godini biti nešto niži od ranije očekivanog. Među velikim svetskim ekonomijama jedino je Kina imala rast od 2 odsto u 2020. godini.

Direktor odeljenja za Kinu, Južnu Koreju i Mongoliju pri Svetskoj banci “Martin Raiser” smatra da će kineski ekonomski oporavak pomoći globalnom ekonomskom rastu.

Izveštaj takođe pokazuje da se na osnovu predviđanja da će doći do široko rasprostranjene vakcinacije protiv koronavirusa širom sveta, očekuje se da će globalna ekonomija porasti za 4 odsto 2021. godine. Takođe se očekuje da će kineska ekonomija ostvariti rast od 7,9 odsto.

Zamenik guvernera Svetske banke Ajhan Kose je istakao da je rast kineske ekomonije veoma važan. Brzi ekonomski rast u Kini je jedan od aspekata, a postoje i važni efekti prelivanja koji utiču na druge zemlje u razvoju. Zato što je Kina najveće svetsko potrošačko tržište. Postoje odgovarajući efekti prelivanja na tržište i politike koji imaju vrlo pozitivan uticaj, smatra Ajhan Kose.

Pripremio: Luo Ći