Zakon o suprotstavljanju stranim sankcijama brani nacionalno dostojanstvo i vitalne interese Kine

2021-06-10 17:52:12  | CRI
Share:

Stalni komitet Svekineskog narodnog kongresa, kao najviše kinesko zakonodavno telo, je 10. juna popodne, glasalo za usvajanje Zakona o suprotstavljanju stranim sankcijama. To znači da će za hegemonistička dela nekih zapadnih zemalja koje se grubo mešaju u unutrašnja pitanja Kine i nameću takozvane „sankcije“, Kina moći da sprovede sistematičniju, temeljniju i snažniju protivmeru, kroz sistem nacionalnog zakonodavstva, kako bi odbranila nacionalno dostojanstvo i vitalne nacionalne interese.

Profesor Huo Džengšin sa Fakulteta za međunarodno pravo pri Kineskom univerzitetu za političke nauke i pravo, smatra da je Zakon o suprotstavljanju stranim sankcijama neophodan. „Formulacija ovog zakona pruža snažnu garanciju na nacionalnom zakonodavnom nivou za sprovođenje mera protiv sankcija od strane nacionalnih upravnih organa za sprovođenje zakona i sudskih organa u budućnosti. Takođe označava da je poboljšana sposobnost Kine da sveobuhvatno koristi zakonodavna, administrativna i sudska sredstva za zaštitu nacionalnog suvereniteta, bezbednosti i osnovnih interesa“, naveo je profesor Huo.

U stvari, donošenje zakona o suprostavljanju stranim sankcijama nije presedan za Kinu. Treba podsetiti da je Rusija u junu 2018. godine donela „Zakon o merama za uticaj protiv neprijateljskih mera SAD-a i drugih zemalja“, čiji je cilj zaštita ruskih interesa, bezbednosti, suvereniteta, teritorijalnog integriteta, kao i slobode i prava ruskih građana koji su zaštićeni od neprijateljskih postupaka SAD-a i drugih zemalja. Evropska Unija je takođe usvojila „Statut o blokiranju“ kao odgovor na američke sankcije, čime je blokirala i umanjila efekat američkih sankcija na fizička i pravna lica EU.

Govoreći o tome da li ovaj zakon može uticati na poslovno okruženje u Kini, saradnik i istraživač na Institutu za međunarodno pravo pri Kineskoj akademiji društvenih nauka Li Ćingming je izjavio da su takve brige potpuno nepotrebne. „Ovo zlonamerno suzbijanje Kine ozbiljno je uticalo na efikasan i nesmetan rad međunarodnih lanaca snabdevanja i lanaca vrednosti. Naše legitimne protivmere usmerene su samo na entitete i pojedince koji se brutalno mešaju u unutrašnje stvari Kine, šire glasine, klevetu i pokušavaju da suzbiju Kinu. Treba napomenuti da ovaj zakon neće uticati na tržišne subjekte i obične ljude. Takođe ćemo nastaviti da promovišemo liberalizaciju i olakšavanje trgovine i investicija, štitimo legitimna prava i interese preduzeća koja se finansiraju iz inostranstva u skladu sa zakonom. ,,Nastavićemo da stvaramo tržišno orijentisano, legalizovano i međunarodno poslovno okruženje“, naglasio je saradnik Li Ćingming.

Pripremio: Luo Ći