Li Kećijang: Kina će nastaviti da smanjuje negativnu listu stranih ulaganja

2021-03-11 20:15:10
Share:

Kineski premijer Li Kećijang je na pres konferenciji izjavio da će Kina nastaviti otvaranje prema svetu i da će nastaviti da smanjuje

negativnu listu stranih ulaganja, kao i da će unaprediti otvaranje prema svetu uključujući uslužnu industriju.

Li je rekao da se kineska ekonomija duboko povezuje sa svetskom ekonomijom. Kina će neprekidno i aktivno povećavati otvaranje i domaću potražnju. To je u interesu Kine, ali i ostatka sveta. Kina će dalje stvarati tržišni i međunarodni poslovni ambijent, kako bi nastavila da bude svetsko tržište i važno odredište stranih ulaganja.

Kina, 10 zemalja ASEAN-a, Japan, Južna Koreja, Australija i Singapur su prošle godine potpisali Sporazum o regionalnom sveobuhvatnom ekonomskom partnerstvu (RCEP). To pokazuje da poštovanje i jednako tretiranje doprinose zajedničkim interesima. Kina je važan deo svetskog industrijskog lanca. Kina će zaštititi multilateralni trgovinski sistem na osnovu pravila Svestke trgovinske organizacije. Kina podržava i multilateralni i bilateralni mehanizam, rekao je Li.

Pripremila: Đi Sju