Kina će unaprediti proizvodnju semena i zaštitu poljoprivrednog zemljišta u 2021.

2021-01-03 17:18:19  | CRI
Share:


Kina će osigurati ratarsku proizvodnju, dodatno razviti semensku industriju i ojačati zaštitu poljoprivrednih površina 2021. godine kako bi promovisala oživljavanje sela i ubrzala poljoprivrednu i ruralnu modernizaciju, rekao je kineski ministar poljoprivrede i ruralnih poslova Tang Renđijan.

Kina će nastojati ove godine da obezbedi da rod žitarica premaši 650 milijardi kilograma, u pokušaju da osigura nacionalno snabdevanje hranom, rekao je ministar.

Kina će u cilju jačanja industrije semena započeti istraživanje osnovnih tehnologija, pokrenuti velike projekte za biološko oplemenjivanje i uspostaviti rezervne fondove semena useva, morskih riba i stočnih vrsta, rekao je Tang.

Tokom 2021. i 2022. godine biće izgrađeno oko 6,66 miliona hektara poljoprivrednog zemljišta visokog kvaliteta svake godine, rekao je Tang.

Ministarstvo će takođe uložiti napore u modernizaciju ruralnih industrijskih lanaca i lanaca snabdevanja, stabilizovati oporavak proizvodnje svinja i poboljšati kvalitet i bezbednost poljoprivrednih proizvoda, dodao je Tang.

Budući da su svi okruzi u Kini izbrisani sa liste apsolutnog siromaštva, kineska vlada je odlučila da uspostavi petogodišnji prelazni period koji će pomoći konsolidaciji svih dostignuća. Nakon toga, Kina će sveobuhvatno promovisati revitalizaciju sela, što je prema zvaničnicima istorijski pomak.

Pripremio: Bojan Pavlović