​U Pekingu osnovan međunarodni Institut „Pojasa i puta“ za zeleni razvoj

2020-12-02 15:11:26
Share:

Međunarodni savez „Pojasa i puta“ za zeleni razvoj juče je u Pekingu objavio svoje teme istraživanja. Na sastanku je takođe osnovan Međunarodni institut „Pojasa i puta“ za zeleni razvoj i objavljeni su Izveštaj „Pojasa i puta“ o zelenom razvoju 2020, Plan „Pojasa i puta“ o projektima zelenog razvoja, kao i izveštaji u oblastima bioraznolikosti, zelene energije i lanca snabdevanja.

Na sastanku je navedeno da je zajednička izgradnja zelenog „Pojasa i puta“ sve važnija zbog potrebe visokokvalitetnog ekonomskog razvoja posle epidemije. Zeleni savez će insistirati na zelenoj, otvorenoj i poštenoj ideji, aktivno će deliti prakse zelenog razvoja, pružiti platformu saradnje za realizaciju sveobuhvatnog i dugotrajnog razvoja, ali i dati aktivniji doprinos realizaciji programa UN o dugotrajnom razvoju 2030. godine.

Na sastanku je ukazano da radovi Zelenog saveza napreduju. Savez je kroz mrežu međunarodne saradnje, pokrenuo dijalog i komunikaciju, formirao saglasnost o upravljanju životnom sredinom, ali i dao doprinos zelenom i visokokvalitetnom razvoju „Pojasa i puta“.

Pripremila: Đi Sju