Kina je postigla izuzetan napredak u zaštiti ljudskih prava (VIDEO)

2020-10-25 16:20:17
Share:

Ujedinjene nacije osnovane su 24. oktobra 1945, nekoliko meseci po završetku Drugog svetskog rata. To je organizacija posvećena promociji i zaštiti ljudskih prava. Kina je ponovo izabrana za člana Saveta za ljudska prava na 75. Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a tada je rečeno da je postigla izuzetan napredak u zaštiti ljudskih prava smanjenjem društvenih nejednakosti i unapređenjem kvaliteta života ljudi.

Sada u novoj eri, drugi aspekt ljudskih prava počinje da cveta u Kini, a to je privatnost podataka, tvrdi stručnjak za kineska pitanja iz SAD-a, doktor Kun, takođe dobitnik kineske medalje prijateljstva za reforme i otvaranje prema svetu. On smatra da bi Zapad razumeo Kinu, mora da shvati kineska dostignuća u ljudskim pravima.

Pripremio: Radosav Berbatović