Hua Čunjing odgovara na pitanje novinara o pridruživanju "Planu za primenu vakcine protiv koronavirusa"

2020-10-09 09:51:22  | CRI
Share:

Pitanje: Kina se zvanično pridružila „Planu za primenu vakcine protiv koronavirusa“. Kakvo mišljenje ima kineska strana po ovom pitanju?

Odgovor portparolke Ministarstva inostranih poslova Kine Hua Čunjing: Kina je 8. oktobra potpisala sporazum sa Globalnom alijansom za vakcine i imunizaciju da se formalno pridruži „Planu primene vakcine protiv koronavirusa“. Ovo je važna mera za Kinu da održi koncept zajednice ljudskog zdravlja i ispuni svoju obavezu da promoviše vakcine kao globalni javni proizvod.

Trenutno se koronavirus još uvek širi svetom, ozbiljno ugrožavajući život i zdravlje ljudi u svim zemljama. Stalan fokus Kine je da države u razvoju imaju jednake mogućnosti da dobiju odgovarajuće, bezbedne i efikasne vakcine. Kina svečano obećava da će nakon završetka i stavljanja u upotrebu kineskih istraživanja i razvoja vakcina biti obezbeđena kao globalni javni proizvod sa prioritetom za zemlje u razvoju. U tom cilju, Kina održava blisku komunikaciju sa „Planom za primenu“ i zauzima pozitivan stav prema pridruživanju tom planu.Iako kineska istraživanja i razvoj vakcina prednjači u međunarodnimokvirima i Kina ima dovoljne proizvodne kapacitete, ipak smo odlučili da se pridružimo „Planu primene". Svrha je promovisanje pravične raspodele vakcina praktičnim delovanjem, osiguranje da se vakcine pružaju zemljama u razvoju. Pridruživanjem „planu primene“, Kina će takođe pojačati saradnju u oblastima istraživanja vakcine sa relevantnim zemljama.

Kina će nastaviti da sarađuje sa svim stranama u „planu za primenu“ kako bi dala doprinos Kine globalnoj solidarnosti u borbi protiv epidemije i zaštiti života i zdravlja ljudi širom sveta.

Pripremila: Vang Ping