Prva dama Kine pozvala na rodnu ravnopravnost

2020-09-16 15:15:03  | CRI
Share:

Koronavirus je doveo do ozbiljnih izazova kada je reč o ekonomskim uslovima, obrazovanju, zdravstvu, zapošljavanju i zaštiti prava žena koje same moraju da se izvuku iz siromaštva, ukoliko čovečanstvo zaista želi da ga u potpunosti eliminiše, rekla je prva dama Kine Peng Lijuen.

Peng je, putem video obraćanja na 25. godišnjici Svetske konferencije žena u Pekingu i petoj godišnjici Globalnog samita žena, rekla da se položaj žena širom sveta značajno poboljšao tokom poslednjih 25 godina. Ona je navela da je tokom tog perioda postignut konsenzus o rodnoj ravnopravnosti, kao i da je okruženje za žene značajno poboljšano.

Prva dama Kine je navela i da su, uprkos napretku koji je čovečanstvo postiglo, muškarci i žene i dalje nejednaki u brojnim aspektima, uključujući socijalna prava i poslovne prilike. Kao primer za to, Peng je navela činjenicu da mnogo više žena živi u siromaštvu nego muškaraca.

Ona je pozvala ljude iz svih društvenih slojeva da zajedno rade i da aktivno deluju u pružanju podrške ženama da svuda u svetu imaju jednake mogućnosti za obrazovanje i zaposlenje. Peng je apelovala da se eliminišu diskriminacija i predrasude prema ženama i da se promoviše izgradnja zajednice sa zajedničkom budućnošću čovečanstva.

Prva dama je podsetila i da je Kina uvek bila aktivni zagovornik i snažni promoter prava žena i smanjenja siromaštva. Naglasila je i da će Kina ublažiti siromaštvo do kraja godine, kao i da će 10 godina ranije postići cilj smanjenja siromaštva iz Agende za održivi razvoj UN-a do 2030. godine.

Današnji sastanak su organizovale Svekineska ženska federacija i agencija UN Žene koja je posvećena ostvarivanju rodne ravnopravnosti i osnaživanju žena.

Pripremio: Bojan Pavlović