​Si Đinping za dobar početak odbrambene i vojne izgradnje 14. petogodišnjeg plana

2021-03-09 20:36:12
Share:

Generalni sekretar CK KP Kine, kineski predsednik i predsednik Centralne vojne komisije Si Đinping se danas popodne pridružio grupnoj raspravi delegacije Narodnooslobodilačke armije i Kineske oružane policije na 4. zasedanju 13. Svekineskog narodnog kongresa. Si Đinping je istakao da se ove godine obeležava 100. godišnjica od osnivanja Komunističke partije Kine, a ovo je takođe i prva godina sprovođenja četrnaestog petogodišnjeg plana, početna godina za svestranu izgradnju socijalističke moderne zemlje i početna godina za “tri koraka” u ostvarenju modernizacije odbrane i vojnih trupa. Cela vojska mora da jača svoju odgovornost i da dobro radi različite poslove, na način da osigura dobar početak za četrnaesti petogodišnji plan i da dobro dočeka 100. godišnjicu Komunističke partije Kine.

Nakon što je saslušao govore drugih učesnika, Si Đinping je i sam održao govor. On je naveo da se u proteklih godinu dana, od kada je izbila pandemija koronavirusa, kineska vojska efikasno borila sa koronavirusom, dok je istovremeno jačala obuku vojnika i redovnu pripremu za moguće ratove. Ona je ujedno i dalje sprovodila reforme, a uglavnom je ostvarila ciljeve za 2020. godinu.

Si Đinping je istakao važnost da se dobro shvate namere CK Komunističke partije Kine, kao i Vojnog komiteta CK KP Kine, tako da se sprovode radovi prema planu izgradnje vojske tokom četrnaestog petogodišnjeg plana.

Si je istakao važnost inovacija u izgradnji vojske, tako da ona dobro koristi prednosti i resurse različitih strana i da podigne sposobnosti inovacije odbrambene tehnologije.

Si je naglasio i da je bezbedonosna situacija u zemlji ipak nestabilna i neodređena, a celokupna vojska mora dobro da balansira između izgradnje i pripreme za ratove i da se dobro pripremi za moguće komplikovane i teške situacije, tako što će odlučno čuvati suverenitet, bezbednost i tako što će pružiti snažnu podršku svestranoj izgradnji moderne socijalističke zemlje.