Otvoreno godišnje zasedanje najvišeg kineskog tela za političko savetovanje

2021-03-04 18:09:08
Share:

Godišnje zasedanje Nacionalnog komiteta Kineskog narodnog političkog konsultativnog saveta, najvišeg kineskog političkog savetodavnog tela, otvoreno je danas popodne u Pekingu.

Otvaranju skupa su prisustvovali kineski partijski i državni rukovodioci na čelu sa predsednikom Kine, generalnim sekretarom Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i predsednikom Centralne vojne komisije Si Đinpingom.


Kineski narodni politički konsultativni savet osnovan je paralelno sa osnivanjem NR Kine 1949. godine i predstavlja najširi patriotski ujedinjeni front u Kini i važan deo sistema državne vladavine Kine. Ovaj državni organ kroz političke konsultacije, demokratski nadzor i učešće političkih savetnika u diskusiji o državnim poslovima, igra specifičnu ulogu u donošenju odluka o državnim i regionalnim smernicama i važnim pitanjima u političkoj, ekonomskoj, kulturnoj oblasti i u društvenom životu u zemlji, čineći važan kanal za promovisanje socijalističke demokratije.

Prošla 2020. godina bila je neobična godina u istoriji NR Kine. Suočavajući se sa izuzetno surovim izazovima, posebno sa ozbiljnim uticajima epidemije kovida-19, Kina je postigla značajna dostignuća u ekonomskom i društvenom razvoju. Osvrćući se na prethodnu godinu, Vang Jang, predsednik Nacionalnog komiteta Kineskog narodnog političkog konsultativnog saveta, izjavio je da je Savet s ozbiljnošću ispunjavao obaveze u koordinaciji prevencije epidemije sa ekonomskim i društvenim razvojem, efikasnom primenom raznih oblika konsultacija, koristeći prednosti interneta, kao i da je obezbedio da se redovno odvijaju poslovi u okolnostima normalizacije tokom stavljanja epidemije pod kontrolu.

“U toku prošle godine organizovane su 23 važne aktivnosti političkih konsultacija i 80 inspekcijskih delatnosti. Savet se fokusirao na izradu 14. petogodišnjeg plana i putem raznih vidova sastanaka sakupljao mišljenja i predloge savetnika. Savet je sazivao više sastanaka posvećenih poboljšanju poslovnog okruženja, prevenciji i rešavanju finansijskih rizika u važnim sektorima, razvoju preduzeća orijentisanih ka naučnim inovacijama, unapređenju modernizacije poljoprivrede i sela, kako bi na više načina doprineo borbi protiv siromaštva”, rekao je Vang.

Ove godine se slavi stota godišnjica osnivanja Komunističke partije Kine. „Savet će u novoj razvojnoj fazi, bazirajući se na solidarnosti i demokratiji, dobro uraditi poslove na planu političkog savetovanja i izgradnje konsenzusa, kako bi udružio sve snage radi uspešnog početka sprovođenja 14. petogodišnjeg plana“, naveo je Vang.

Politički savetnici će diskutovati o izgradnji nove razvojne strukture, izgradnji mirne Kine, revitalizaciji sela, reagovanju na starenje populacije, što ranijem pokretanju novih nacionalnih projekata u oblasti nauke i tehnologije, izgradnji visokokvalitetnog obrazovnog sistema, unapređenju zapošljavanja etničkih grupa, celishodnoj realizaciji cilja ugljenične neutralnosti i jačanju zaštite državnog javnog zdravstva, rekao je Vang, predstavljajući rad Saveta u novoj godini.

Prema agendi zasedanja, u narednih nedelju dana, više od 2.100 političkih savetnika će razmatrati izveštaj o radu Nacionalnog komiteta Kineskog narodnog političkog konsultativnog saveta i izveštaj o podnetim predlozima, te prisustvovati zasedanju Svekineskog narodnog kongresa, saslušati i raspravljati o izveštaju o radu Vlade, nacrtu 14. petogodišnjeg plana i dugoročnim vizijama za 2035. godinu, ali će i dati predloge o najvažnijim pitanjima tokom 14. petogodišnjeg plana.

Pripremio: Džao Peng