Prema standardima Svetske banke, Kina je postala ekonomija sa višim srednjim prihodom (ekonomija sa višim srednjim dohotkom prema standardima Svetske banke). Da li će Kina upasti u zamku zemalja sa srednjim prihodima, kako strahuje„Foreign Policy“? Kliknite na praznopolje ispod da biste saznali odgovor.

X
X