>>[Rekviziti za zabavu]
Igra senki(1) 
Igra senki(2) 
Igra senki(3) 
Igračka od gline1 
Igračka od gline2 
Igračka od gline3
Igračka od gline4
Igračka od gline5
Igračka od gline6
Pokretne lutke 
Vežene igračke u Šensi provinciji 
Igračka « Kralj majmuna i svinja Ba Đe» 
Tikva 
Igračka "čovek koji žanjem žito" 
Drvene igračke 
Zmaj 
Opera Nuo 
Di Sji 
>>[Dekoracija]
Drvorezne novogodišnje slike u Kini 
Kineska narodna umetnost—umetnost izrezivanja u papiru 
Specifične novogodišnje slike u provinciji Šansi 
Glineni tigar
Tkaninski tigar
>>[Narodne nošnje]
Jun Đian 
Obuće sa vezama Jiske nacionalnosti 
Hebao divnog mirisa 
Vezanje Linfena u provinciji Šansi 
Nošnja Panjao 
Zanat vezanja Miaoske nacionalnosti 
Plava tkanina sa cvećama 
Du Dou (grudnjaci i pokrivač za stomak) 
Brava---simbol dugog života 
Nošnja nacionalne manjine Bai 
Uložak obuća 
Odeća od stotinu porodica 
Hebao 
>>[O bogovima]
Kineski bog grada-Ćeng Huang 
Kineski bogovi čuvara
Bog u različnom području 
Bog nacionalne manjine Bai
Bog zemlje 
Guanin Bodhisatva
Rezanje parpia u srezu Cao u provinciji Šandong
Umetnost rezenja papira
Papirni konj 
Di Sji 
>>[Nameštaj za kuću]
Porculanski predmet 1 
Porculanski predmet 2 
Porculanski predmet 3 
Porculanski predmet 4 
Porculanski predmet 5 
Porculanski predmet 6 
Porculanski predmet 7 
Porculanski predmet 8 
Porculanski predmet 9 
Glinene zgrade u južnom delu Kine
Naslon za umivaonik 
Tradicionalni kineski nameštaj--Ormani 
Korpa za ribu 
Palata porodice Vang 
Mačka od crepa 
Kalup za hrane od testa 
Palata porodice Ćiao u Šansiju 
Zidni ekran ispred hrama Venmiao 
Naprava za beleženje mastilom 
Krevet Luohan