>>[Dinastije Kine]
Dinastija Sja
Šang—najranija dinastija sa pismenim beleškama 
Dinastija Džou, Proleće,Jesen i rat medju državicama 
Prva kineska feudalna dinastija Ćin 
Dinastija Han 
Period Vei i Đin 
Dinastije Sui i Tang 
Dinastija Song 
Dinastija Juan  
Dinastija Ming 
Dinastija Ćing 
>>[Čuvena istorijska dela u drevnnoj Kini]
« Strategija Sunzi »
« Beleška o istoriji Kine »  
>>[Najprocvetniji period u kineskoj istoriji]
Pet najprocvetnijih perioda u kineskoj istoriji 
>>[Zagonetke u Kini]
Zagonetka o putovanju Sjuj Fu u Japan 
Zagonetka izgradnje pećinskog hrama Dunhuang 
Gde su antikvinteti kineskog carskog parka Juan Ming Juan  
Zagonetka o izgubljenju Sinantropa 
Zagonetka o konkubini Jang Gujfei 
Zagonetka o grobnici Ćin Ši Huanga 
>>[Kineske istorijske priče]
Put svile 
O imenima prelaznih kula na kineskom zidu 
Poslovica o imenima tajvanskih mesta
Zašto Kinezi sam sebe zove naslednicima Zmaja 
Ime i prezime Kineza 
Kako kineska tehnika za gajenje svilene bube preneta u Zapad
Nastanak kineskog pisma i njegova promena 
Zvuk zvona Jongle može dopreti do daljine od 90 kilometara 
Nove slike u starom delu Pekinga primećene tehnologijom daljinskog istraživanja  
Igla i nakiti kod sinantropa