Sinđiang i Tibet

Sinđiang

 

[Stanje Sinđianga]

• Stanje Sinđianga   • Geografska sredina

• Istorija Sinđianga   • Baya energetike

 

[Privreda Sinđianga]

• Industrija u Sinđiangu   • Poljoprivreda u Sinđiangu

• Stočarstvo u Sinđiangu   • Specijalne industrije

 

[Narodnosti Sinđianga]

• Ujgurska narodnost   • Hazakska narodnost   • Kerkezka narodnost

 

[Turistički resurs Sinđianga]

• Kanazsko jezero

• Stari grad "Lolan"   • Pećina sa hiljadu bude   • Tulufan   • Kaš   • Hetian

 

[Religija Sinđianga]

• Sinđiang---mesto sa nekoliko religija   • Vernici u Sinđiangu

 

Tibet

 

[Stanje Tibeta]

• Stanje Tibeta   • Geografsko stanje   • Istorija i postojeće stanje

 

[Narodnosti Tibeta]

• Ukratko stanje   • Narodnost Zang   • Narodnost Menba   • Narodnost Luoba

 

[Privreta Tibeta]

• Industrija   • Poljoprivreda   • Stočarstvo   • Šumarstvo   • Projekti za pomoć izgradnje Tibeta

 

[Turistički resuri Tibeta]

• Namucuo

• Dvorac Budala   • Hrama Dadžao i ulica Bakuo   • Hrama Đžašlunbu

 

[Tibetsko obrazovanje]

• Kratko stanje

 

[Tibetska religija]

• Budistička vera iz Tibeta i lamaistički hram

• Verski običaj tibetskih stanovnika

 

[Tibetska kultura]

• Tangka   • Sujuhua   • Tibetska predstava