Novim zakonom o stranim ulaganjima Kina nastavlja otvaranje
Share:
2020-01-02 14:44:39  |  CRI  

Kineski zakon o stranim ulaganjima stupio je na snagu 1. januara 2020. godine. Primenom novog zakona dalje će se širiti opseg otvaranja i bolje štititi legitimna prava i interesi stranih investitora.

Zakon, koji ima 41 član u šest poglavlja i koji naglašava unapređenje investicija, zaštitu, upravljanje i pravnu odgovornost, namerava da stranim preduzećima omogući širi pristup tržištu, zaštiti intelektualnu svojinu, zabrani prinudni transfer tehnologije i garantuje „ravnopravne uslove“ za strane i domaće kompanije.

Pre nego što je usvojen na drugom zasedanju Svekineskog narodnog kongresa 13. saziva u martu 2019, nacrt zakona je izrađen 2015. godine i prošao je kroz dva čitanja Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa.

Strane investicije u Kini su značajno porasle poslednjih godina, a stari zakoni o stranim ulaganjima više nisu u stanju da zadovolje potrebe nove ere.

Novi zakon zamenjuje postojeće zakone o preduzećima sa zajedničkim kineskim i stranim kapitalom, preduzećima sa potpunim stranim kapitalom, sa tranzitnim periodom od pet godina.

„Zakon naglašava legitimna prava i interese stranih investitora, posebno zaštitu intelektualne svojine i rešava bolne tačke koje već dugo muče kompanije sa stranim kapitalom“, rekao je Cung Čangćing, direktor Odeljenja za strana ulaganja u Ministarstvu trgovine.

Pripremila: Vang Tingting