Kineski izaslanik u UN-u o upravljanju okeanima
Share:
2019-12-12 14:51:07  |  CRI  

Kineski izaslanik zatražio je u utorak napore u promociji globalnog upravljanja okeanima.

„Moramo ostati posvećeni multilateralnosti i aktivno promovisati globalno upravljanje okeanima“, rekao je Vu Haitao, zamenik stalnog predstavnika Kine pri Ujedinjenim nacijama „Neophodno je podržati duh opsežnih konsultacija, zajedničkog doprinosa i podele koristi, poboljšati međunarodno zakonodavstvo za okeane i mora i poboljšati režim upravljanja okeanima“.

Vu je naglasio da Konvenciju Ujedinjenih nacija o pomorskom pravu treba tumačiti i primjenjivati sa dobrom namerom i na precizan način, a njen integritet zadržati.

„Pitanja koja nisu regulisana konvencijom i dalje će se regulisati pravilima i principima opšteg međunarodnog prava“, kazao je Vu na Generalnoj skupštini UN-a „Neophodno je uravnotežiti zaštitu i održivu upotrebu okeana i mora za postizanje uredne eksploatacije i upotrebe pomorskih resursa. Trebalo bi da razvijemo plavu ekonomiju, promovišemo pomorsko povezivanje i praktičnu saradnju u raznim oblastima i da zajednički gradimo Pomorski put svile 21. veka“.

Pripremila: Bai Ju