Stručnjaci iz Srbije: Inicijativa „Pojas i put“ daje smer za postojeće globalne privredne poteškoće
Share:
2019-04-18 15:23:40  |  CRI  

Drugo zasedanje vrhovnog samita za međunarodnu saradnju na inicijativi „Pojas i Put“ biće održano u Pekingu. Srbija predstavlja jednu od zemalja koja je najranije izrazila podršku inicijativi „Pojas i put“ i koja je učestvovala u izgradnji projekata u okviru te inicijative.

U proteklih šest godina, Kina i Srbija su proširile svestranu saradnju u svim oblastima, čime je u velikoj meri podstaknut privredni i društveni razvoj u Srbiji. Generalni direktor Institut za međunarodnu politiku i privredu Srbije Branislav Đorđević je naveo da Srbija nije jedina zemlja koja ima korist od Inicijative „Pojas i put“. Zbog toga se može reći da ova inicijativa daje jasan smer za postojeće privredne probleme u svetu.

Đorđević je rekao da Inicijativa „Pojas i put“ predstavlja jedinu inicijativu koja je povezana sa svetskim razvojem i koja se zalaže za zajednički razvoj u mirno doba.

On navodi i da je ona veoma ohrabrujuća za zemlje koje učestvuju u inicijativi „Pojas i put“. Srbija i njene susedne zemlje imaju određene probleme, njihovi međusobni odnosi nisu tako dobri, a inicijativa „Pojas i put“ im je pomogla da poprave te odnose i omogućila im je zajednički razvoj.“
 
Nakon što su Srbija i Kina potpisale ugovore o saradnji za zajedničku izgradnju projekata u okviru Inicijative „Pojas i put“, trgovina dveju zemalja se brzo povećala i doživela je rast od 55,7 odsto. Vrednost projekata u kojima su učestvovala kineska preduzeća dostigla je 5 milijardi američkih dolara. Međutim, govoreći o sadašnjim rezultatima, Đorđević je dodao da je to daleko od dovoljnog i naveo da Srbija mora pozitivnije da učestvuje u izgradnji inicijative „Pojas i put“.
 
On je naglasio da Srbija mora da privuče kineske investitore. „Moramo da preporučujemo Srbiju uz pomoć kancelarija, privrednih komora kao i ambasada, ne možemo da samo sedimo i sačekamo rezultate. Drago mi je što vidim da su naša trgovinska saradnja i investicije porasle, ali Srbija bi trebala da traži još širu saradnju recimo u kulturi, poljoprivredi, tehnologiji, turizmu kao i sportu.“
 
Govoreći o sumnjama da će izgradnja projekata u okviru Inicijative „Pojas i put“ naneti štetu životnoj sredini, Đorđević je rekao da on nije video takve probleme. „Izgradnja infrastrukture će samo smanjiti negativan uticaj na ekologiju, jer adekvatan saobraćaj štedi gorivo i smanjuje emisiju štetnih gasova, tako da ćemo disati čist vazduh i biti zdraviji,“ naveo je Đorđević.