Nove mere Kine za socijalno kreditiranje
Share:
2018-12-04 18:27:57  |  CRI  

Pripremio:Fu Jiheng

Nove mere Kine za socijalno kreditiranje

Kina će razmatrati podatke o prethodno izdatim kreditima, prilikom odobravanja socijalnih kredita kompanijama, kao deo napora da se pomogne razvoj nacionalnog sistema socijalnih kredita, piše „Čajna dejli".

Preduzeća koja su obeležena kao „nepouzdana" regulator će strogo ispitati kada se prijave na javnom nadmetanju za izdavanje hartija od vrednosti – stoji u dokumentu koji je prošle nedelje objavila Kineska regulatorna komisija za hartije od vrednosti i Nacionalna komisija za razvoj i reformu.

Istovremeno, vlada će uzeti u obzir podatke o odobrenim kreditima za preduzeća.

Nova mera je kao deo napora za izgradnju kulture poverenja u društvu i prikupljanja podataka u različitim oblastima, navodi list.

Očekuje se da će kreditni sistem rangirati pojedince i preduzeća, a kršioci sa neetičkim ponašanjem će biti kažnjeni prema pravilima.