• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
 
• Trgovina preko Interneta poma�e kineskim studentima u prikupljanju prakti�nog iskustva 2009YY11MM11DD
• Hibridni pirina� - jedan od pokazatelja razvoja primenjene nauke i tehnogije u Kini 2009YY09MM25DD
• Dijamant me�u mobitelima 2008YY09MM24DD
• Automobili- kineskog nou-hau-a i proizvodnje hit pekin�kog Me�unarodnog sajma automobila 2008YY05MM07DD
• Kineska vazduhoplovna industrija se zala�e za samostalno stvarala�tvo 2007YY05MM16DD
• U Kini bezbednost Interneta postala vru�a tema 2007YY05MM07DD
• Izlo�ba visoke tehnologije u Pekingu 2007YY04MM30DD
• Pri�a o tehnolo�kom stvarala�tvu u zoni D�ongguancun 2007YY02MM20DD
• Kineska vazduhoplovna industrija se zala�e za samostalno stvarala�tvo 2007YY01MM24DD
• Nova zona Binhai u Tian�inu podsti�e razvoj visokotehnolo�ke industrije 2007YY01MM17DD
• Pri�a o tehnolo�kom stvarala�tvu u zoni D�ongguancun 2006YY09MM13DD
• Svemirski turizam 2006YY08MM10DD
• Tokom vrelih dana pijte vi�e vode 2006YY07MM05DD
• Izlo�ba visoke tehnologije u Pekingu 2006YY05MM31DD
• I delfini daju jedni drugima imena 2006YY05MM17DD
• �etiri stotine miliona korisnika mobilne telefonije u Kini 2006YY03MM28DD
• Spektakularno studentsko takmi�enje u robotskoj tehnologiji(2) 2005YY12MM14DD
• Spektakularno studentsko takmi�enje u robotskoj tehnologiji 2005YY12MM07DD
• Kinezi se vra�aju u svemir 2005YY10MM12DD
• Robot za budu�e misije na Marsu 2005YY09MM28DD
• Telefoniranje s letovanja 2005YY09MM16DD
• Nau�na metoda za procenu autenti�nosti �adeita 2005YY09MM07DD
• Nau�no istra�ivanje Arktika postaje novo interesovanje na planu kineskog istra�ivanja polarnih podru�ja 2005YY09MM07DD