• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
 

v Najbolji igra� ove nedelje Tang D�engdong(�iang Su) 2006/10/27

v 

Najbolji igra� ove nedelje Vang D�id�i

 2006/10/27

v Ji �ianlian dobio titulu MVP CBA 2006/04/29

v Guangdong ponovo prvak Kineske ko�arka�ke lige(CBA) 2006/04/29

v 

Samo jedna pobeda do �ampiona za Guangdong

 2006/04/16

v 

Finale severnog i ju�nog dela Kine

 2006/04/01

v Formirano svih 8 klubova u poslesezoni CBA-a 2006/03/09

v Peking 114:101 �iangsu 2006/02/18

v Ba Ji 114:105 �angaj 2006/01/21

v Rezultati na 10. kolu CBA 2005/12/12

v Rezultati 6. kola CBA 2005/12/03

v Peking kontinualno postigao �est pobeda  2005/12/03

v Rezultati na prvom kolu CBA 2005-2006 2005/11/21

v Podizanje nastave �ampiona CBA-a! 2005/11/21

v Lu Neng i �ian Libao odvojno u�li u osme finale 2005/06/22

v Poraz u poslednjem minutu 2005/06/22

v Kina 4:1 Panama 2005/06/18

v Kina-Ukrajina 3:2 prvo u�la u osme finale 2005/06/15

v Kina 2:1 Turska 2005/06/13