• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-25 21:22:54    
Amerika uvodi antidampin�ku carinu na uvoz kineskih cevi

cri

Portparol kineskog Ministarstva trgovine za informisanje Jao �ian danas je rekao da Amerika nastavlja sa diskriminacijom u antidampin�koj istrazi cevi za eksploataciju nafte proizvedenih u Kini. Jao je rekao da su SAD donele pogre�nu odluku i ciljano pove�ale antidampin�ku carinu na uvoz cevi, �emu se Kina odlu�no protivi.

Ameri�ko Ministarstvo trgovine smatra da su proizvo�a�i pomenutih cevi kineske proizvodnje koristili nadoknadu kineske vlade, pa je na osnovu toga ju�e donesena kona�na presuda o uvo�enju antidampin�ke carine. Posledica te odluke je uvo�enje kaznene tarife koja �e za kineska preduze�a biti iznad 15 odsto. Ovo je najve�i slu�aj trgovinskih sankcija SAD prema Kini, �ija vrednost iznosi 2,7 milijardi dolara.

Jao je ukazao da je ovakva pogre�na odluka SAD-a znatno ugrozila kineske interese, �to kineska vlada i kompanije ne�e prihvatiti. On je ponovio da SAD treba da po�tuju obe�anja data na samitu Grupe 20 i suprotstave se trgovinskom protekcionizmu.