• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-25 12:45:49    
Uskoro �etvrti sastanak lidera dve obale Tajvanskog moreuza

cri

Portparol Kancelarije za tajvanske poslove pri Dr�avnom savetu Jang Ji je danas u Pekingu izjavio da �e decembra na Tajvanu biti odr�an �etvrti sastanak lidera dve obale Tajvanskog moreuza, na kojem �e u�esnici razmeniti mi�ljenja o sporazumu o privrednoj saradnji dve obale.

Govore�i o razvoju odnosa dve obale Tajvanskog moreuza, Jang Ji je na dana�njoj preskonferenciji izjavio da ga treba svestrano unaprediti. A uporedo sa nastavljanjem razmene u oblasti privrede i kulture, dve strane treba postepeno da re�avaju politi�ka i vojno bezbednosna pitanja. Sada naro�ito treba ja�ati i produbljivati privrednu razmenu i saradnju izme�u dve obale tajvanskog moreuza, rekao je on..