• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-25 11:43:13    
Utemeljen dijalog na visokom nivou u oblasti privrede izme�u SAD i Indije

cri

Kako je javila agencija Sinhua, vlade SAD i Indije su ju�e u Va�ingtonu saop�tile da je osnovan sistem dijaloga na visokom nivou u oblasti privrede, nazvan „Privredno finansijski partnerski odnosi izme�u SAD-a i Indije", radi ja�anja uzajamnog razumevanja i saradnje dveju zemalja u oblasti privrede i finansija.

Prema saop�tenju ameri�kog Ministarstva finansija, dijalog �e biti odr�avan svake godine. Ameri�ki i indijski ministri finansija Timoti Gajtner i Pranab Mukherji �e predvoditi delegacije svojih zemalja, a Gajtner �e u ve� prvoj polovini 2010. godine posetiti Indiju i pokrenuti prvi dijalog.