• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-25 09:44:46    
Iran o�ekuje kokretne garancije zapadnih zemalja oko snabdevanja nuklaernim gorivom

cri

Iranski �inovnik je ju�e izjavio da se Iran ne protivi oboga�ivanju uranijuma u inostranstvu, me�utim, potrebne su konkretne garancije zapadnih zemalja za gorivo za nuklearne reaktore.

Prema planu Me�unarodne agencije za atomsku energiju, Iran treba da do kraja ove godine po�alje 1100 kilograma uranijuma u inostranstvo na dodatno oboga�ivanje da bi bio upotrebiv kao nuklearno gorivo.

Sekretar najvi�eg dr�avnog komiteta za bezbednost , prvi pregovara� o nuklearnom problemu Saed �alili je izrazio o�ekivanje da dobije kokretne garancije zapadnih zemalja. On je rekao:

"�to se ti�e problema nukleatnog goriva, moramo da dobijemo konkretne garancije. U suprotnom mora�emo da preduzmemo druge mere".