• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-25 09:32:41    
�ia �inglin se sastao sa predsednikom Ekvadora

cri

Predsednik Svekineskog narodnog politi�kog konsultativnog saveta �ia �inglin ju�e se po lokalnom vremenu u Kuitu sastao sa predsednikom Ekvadora Rafaelom Koreom.

�ia �inglin je izjavio da Kina poklanja veliku pa�nju razvoju odnosa sa Ekvadorom i da se nada zajedni�kim naporima za pove�anje i produbljivanje prijateljske saradnje.

Rafael Korea je istakao da se odnosi Ekvadora i Kine nalaze u va�nom periodu razvoja. Poseta �ia �inglina Ekvadoru pokazuje pobolj�anje odnosa dveju zemalja, a tako�e sna�no unapre�uje njihov razvoj. Razvoj odnosa sa Kinom je strate�ki izbor Ekvadora, rekao je Korea i izrazio zahvalnost Kini na podr�ci i pomo�i Ekvadoru.