• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-08-17 19:33:34    
JJ: "Ponovo u�ivam u tenisu"

cri
Jelena Jankovi� je posle pobede nad Dinarom Safinom u finalu Sinsinatija izjavila da ponovo u�iva igraju�i tenis i da je uspela da povrati osmeh na lice.

Srpska teniserka je pobedu posvetila majci koja je ostala u Beogradu, gde se oporavlja nakon operacije koju je nedavno imala. Jankovi�eva je istakla da je sre�na �to joj se osmeh vratio na lice i �to ponovo u�iva u igranju tenisa. Peta teniserka sveta dodala je da je uspela da povrati koncentraciju i fokus koji su joj nedostajali prethodnih meseci.

Jankovi�eva je pobedu posvetila majci Sne�ani, koja se oporavlja od operacije koju je imala nakon Vimbldona i umesto koje je u publici bio otac Veselin.

„�elela sam da je usre�im, to je bilo va�no. Imala je operaciju posle Vimbldona i sada se oporavlja i sre�na sam zbog njeg. Mom tati je bilo te�ko da gleda, to ga �ini veoma nervoznim", rekla je JJ.

Srpska teniserka je izjavila da joj se vratilo zadovoljstvo u igranju tenisa i da je uspela da povrati fokus koji je u prethodnom periodu bio odsutan.

„Vratio mi se osmeh i ponovo u�ivam u igranju tenisa. To je ono �to mi je nedostajalo tokom proteklih sedam meseci ove godine. Dosta stvari van terena me je dekoncentrisalo. Veoma sam emotivna osoba i nisam uspevala da se fokusiram", rekla je Jankovi�eva.

Jankovi�eva je dodala da je u me�u sa Safinom uspela da pobedi umor.

„�elela sam da ubedim sebe da nisam umorna, da se ose�am sve�e i da sam spremna da igram. Tako sam se i ose�ala tokom me�a. Kada sam se jutros probudila, nisam se ose�ala najbolje, verovatno zato �to sam legla u dva ujutru", rekla je srpska teniserka.

JJ je dodala da veruje da se pobedom nad prvom teniserkom sveta vratila u sam teniski vrh.

„Sre�na sam �to sam se vratila u grupu najboljih igra�ica na svetu", zaklju�ila je Jankovi�eva.