• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-03-23 11:39:38    
"Nemogu�i uslovi"

cri
Ana Ivanovi� je posle poraza u finalu Indijan Velsa izjavila za B92 da se njena protivnica bolje prilagodila te�kim vremenskim uslovima.

Ivanovi�eva je izjavila da zbog jakog vetra nije imala ose�aj kontrole nad udarcima i da �ali jer je u prethodnim me�evima pokazala napredak u igri. Srpska teniserka je rekla dopisniku B92 Nikoli Oli�u da je razo�arana zbog poraza, ali smatra da je u ovom momentu najbitnije da nastavi sa dobrim igrama.

„Bilo je zaista te�ko danas. Ose�ala sam se jako dobro �to se ti�e mojih udaraca i servisa, ali jednostadno danas to nisam mogla da poka�em jer mi vremenski uslovi to nisu dozvoljavali. Tako da sam malo razo�arana zbog toga. Jednostavno, tako je, kako je, danas se Zvonarjeva bolje prilagodila vetru nego ja", rekla je Ivanovi�eva posle poraza

Srpska teniserka nije krila razo�arenje, �to zbog izgubljenog me�a, �to zbog nemogu�ih uslova za igru.

„Bila sam razo�arana posle me�a, zaista sam �elela titulu i smatrala sam da imam �ansu to da da ostvarim, pogotovo �to sam iz me�a u me� igrala sve bolje i bolje. Ali jednostavno, danas su bili takvi uslovi, na to nisam mogla da uti�em. Da nije bilo vetra, mo�da bih i tada izgubila, nikad se ne zna, ali bih makar vi�e u�ivala na terenu".

Ivanovi�eva je objasnila da zbog jakog vetra nije imala kontrolu nad udarcima i da se njena protivnica bolje sna�la u toj situaciji.

„Bilo je te�ko kontrolisati loptu, to sam i rekla treneru. Kada je loptica i�la u teren, nisam znala za�to je i�la u teren. Kada je i�la u aut, nisam znala za�to ide u aut. To me je nerviralo danas. Sre�a prati hrabre i onima koji naporno rade, to se i isplati. To je bilo na njenoj (Zvonarjevoj) strani danas. Slede�i put, ko zna..."

Sedma igra�ica sveta objasnila je za�to danas nema dominantnih teniserki koje u kontinuitetu pru�aju dobre igre i osvajaju turnire.

„Te�ko je re�i za�to nema velikih imena i kontinuiteta u igri. Ima dosta igra�ica koje ne mogu ni�ta da izgube i opasne su po svakog protivinka. �esto se de�ava da na po�etku turnira dobiju nekog od prvih nosilaca i zbog toga nema kontinuiteta, da su prvi nosioci uvek u polufinalu ili finalu. Ali mislim da je to interesatno za nas i za gledaoce, jer se nikada ne zna ko �e da osvoji turnir"

Slede�i turnir na kome Ivanovi�eva u�estvuje je turnir u Ki Biskejnu gde �e srpska teniserka poku�ati da odr�i ritam dobrih igara.

„Bitno je da u kontinuitetu nastavim sa dobrim igrama. Nebitno da li �e to biti �etvrtfinale, polufinale ili finale, bitno je da u�em u ritam me�eva", rekla je Ivanovi�eva.