• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2006-09-13 12:30:00    
Va�ni brojevi telefona u Kini

cri

 

 

Va�ni brojevi telefona u Kini

 

Vatrogasna slu�ba: 119

 

Policijska pomo�: 110

 

Hitna pomo�: 999 ili 120

 

Pomo� na putu: 122

 

Informacije o brojevima pretplatnika: 114

 

Udru�enje potro�a�a: 12315