• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2005-11-11 22:18:54    
Predstavljena maskota Olimpijskih igara u Pekingu

cri

U Pekingu je ve�eras predstavljena maskota Olimpijskih igara 2008. godine. Re� je o seriji maskota od pet beba u likovima ribe, pande, tibetske antilope, lastavice i olimpijske vatre.

Maskote imaju jedinstveno ime Sre�ko, ali svaka beba u kombinaciji �oveka i �ivotinje u pet boja olimpijskih krugova, ima svoje posebno ime.

Pre toga Peking je ve� lansirao olimpijski grb - kineski pe�at i olimpijski moto � �jedan svet - jedan san�.